Fullmakt för hemtjänst

Här hittar du blanketten för att ge hemtjänsten fullmakt att hämta ut en elektronisk nyckel i ditt namn.

Läs först igenom och fyll därefter i blanketten, glöm inte att skriva under.

Hemtjänsten tar därefter med sig blanketten till vår kundtjänst i Hallonbergen centrum, där de kan kvittera ut en elektronisk nyckel (bricka).

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa filen.