Fullmakt för hemtjänst

Här hittar du blanketten för att ge hemtjänsten fullmakt att hämta ut en elektronisk nyckel i ditt namn.

Läs först igenom och fyll därefter i blanketten, glöm inte att skriva under.

Hemtjänsten tar därefter med sig blanketten till ditt närmaste distriktskontor, där de kan kvittera ut en elektronisk nyckel (bricka).

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa filen.