Fortsatt stark ekonomi när Förvaltaren utvecklar boendeformer och stadsdelar

2018-04-13

Sundbyberg tar fortsatt ett stort ansvar för hela regionens utveckling. Med ett tydligt fokus på hållbarhet och blandade boendeformer i alla stadsdelar tar Förvaltaren sitt långsiktiga ansvar för utvecklingen.

Resultatet för 2017 uppgick till 84 (60) mkr med ett rörelseresultat på 159 (164) mkr. Efter avyttringar minskade marknadsvärdet något till 13,7 (14,2) Mdr och och totalavkastningen blev 7,5 (14) %.

– Förvaltaren befinner sig i en tid med stora utmaningar och en allt rörligare fastighetsportfölj. För att hantera detta har vi även genomfört en omorganisation som ger en flexibel verksamhet med ett tydligare affärsansvar, säger vd Petra Karlsson Ekström.

Genom ombildningen av Lötsjövägen 9-99 i Hallonbergen med 463 lägenheter har bolaget genomfört en av Sveriges största ombildningar. Och framåt väntar flera ombildningar. Parallellt med det driver Förvaltaren ett utvecklingsprogram med nyproduktion och förtätningar i flera stadsdelar.

– Allt syftar till utveckling och mångfald av boendeformer i alla stadsdelar. Historiskt har vi varit starka inom miljö och ekonomi. Under året förstärkte vi arbetet med en hållbarhetschef och tydligare fokus på social hållbarhet, säger Petra Karlsson Ekström.

Förvaltaren har tidigare redovisat hållbarhet enligt Global Reporting Initiative (GRI). Från 2017 gör bolaget en integrerad års-och hållbarhetsredovisning.

– Vi har en härlig bredd i vårt uppdrag och jag är otroligt glad över att vi har engagerade medarbetare och en stark ekonomi i bolaget. Det är motorn som driver oss framåt och underlättar vårt viktiga arbete för hela stadens bästa, säger Petra Karlsson Ekström.

Fakta ekonomi 2017

  • Omsättning 787 (805) mkr, eller 1 178 (1 159) kr/kvm.
  • Bruttohyran i genomsnitt 1 084 (1 085) kr/kvm.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 84 (60) mkr, eller 131 (86) kr/kvm.
  • Driftnettot uppgick till 415 (410) mkr, eller 622 (591) kr/kvm.
  • Marknadsvärdet inklusive mark uppgick den 31 december 2017 till 13 698 (14 153) mkr.

För mer information

Petra K Ekström, vd, 072-166 24 63, petra.karlsson.ekstrom@forvaltaren.se

Anders Sundqvist, kommunikationschef, 070-549 86 57, anders.sundqvist@forvaltaren.se

Tillbaka