Felaktigt om vräkning

2017-04-28

I Dagens Nyheter förekommer felaktiga uppgifter om att Förvaltaren vräker barnfamiljer från sina lägenheter. Så är inte fallet. Lägenheterna hyrs med tidsbestämda så kallade korttidskontrakt, vilket innebär att den som hyr inte omfattas av besittningsrätten.

Dagens Nyheter har också bekräftat det felaktiga ordvalet och kommer att ändra i texten på dn.se

Varför har Förvaltaren lägenheter med korttids-kontrakt?
Ett par tusen av Förvaltarens lägenheter behöver renoveras. Vid renoveringen flyttar hyresgästen till ett tillfälligt boende i något av våra andra hus. Som en förberedelse inför det har vi skapat korttids boenden (tidbegränsade kontrakt) i andra hus – dit hyresgästen flyttar tillfälligt vid renoveringen.

Varför sägs korttids-kontrakten på Ateljévägen upp?
I väntan på att lägenheterna behövs för en renovering hyrs lägenheterna ut med så kallade korttids-kontrakt. Det innebär att hyresgästen inte har besittningsrätt och att kontraktet är tidsbegränsat. När Förvaltaren nu behöver lägenheterna för andra behov sägs kontrakten upp. Uppsägningen gjordes i augusti 2016 – så att hyresgästen har haft tid att hitta ett annat boende.

Förstår hyresgästerna att det är ett korttids-kontrakt?
Vid uthyrning av kort tids boenden försöker vi vara tydliga med villkoren och förutsättningarna för kontraktet. Vi säger också upp kontrakten i god tid. En positiv sida med korttids-kontrakt är att det ger möjlighet att snabbt få ett bra boende under en överblickbar tid.

Vad händer nu med hyresgästerna på Ateljévägen?
Det är olyckligt att flera familjer hamnat i det här läget och känner oro för framtiden. Därför erbjuder vi nu möjligheten att bo kvar fram till 14 maj. Det gäller alla kontrakt med avslut 30 april. 

Vad händer efter den 14 maj?
Varje enskild individ har, enligt svensk lagstiftning, ansvar för att ordna sitt eget boende, även om man har barn. Det kan vara svårt att hitta en bostad och är man i en akut situation kan socialtjänsten ge råd och stöd hur man går tillväga för att hitta en boendelösning.

Socialtjänsten kan inte ge garantier om boende i form av lägenheter, utan då handlar det om andra tillfälliga lösningar i eller utanför kommunen.

 
Tillbaka