Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor och miljö, därför är det viktigt att det hanteras på rätt sätt. Farligt avfall får inte hamna tillsammans med övriga hushållssopor, spolas ner i avloppet eller lämnas ute i naturen.

Det farliga avfallet ska lämnas till kommunens insamling eller till närmaste återvinningscentral. I ett vanligt hushåll kan det handla om till exempel färger, lösningsmedel, batterier, läkemedel och hårvårdsprodukter – det vill säga sådant som är giftigt, frätande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

hämtning från din dörr

Med Sundbyberg Avfall & Vattens tjänst, Returkassen, kan du få ditt farliga avfall hämtat från dörren utan extra kostnad. Servicen riktar sig i första hand till dig som inte har möjlighet att köra ditt avfall till närmaste återvinningscentral. Hämtningen är kostnadsfri, precis som när du lämnar farligt avfall till närmaste återvinningscentral.

Insamlingen hämtar till exempel:

  • Målarfärg, lim, lack, lösningsmedel, lacknafta, penseltvätt, spackel, avfettningsmedel, spolarvätska, bromsvätska, rostskyddsfärg, tändvätska och fotogen, fotokemikalier och konstnärsfärger.
  • Kaustiksoda, propplösare, blekmedel, avkalkningsmedel, klorin, starka rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, maskindiskmedel, ugnsrengöring och metallputs, nagellack, aceton och parfym, insektsmedel, ogräsmedel och råttgift.
  • Brandvarnare, sprayburkar, batterier (inte bilbatterier), glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
  • Mindre uttjänta elektroniska produkter som till exempel miniräknare, eltandborste, spelande vykort och ficklampa.

För att Beställa hämtning

Vill du beställa hämtning eller veta mer? Det gör du via savab.se. Tänk på att din beställning måste innehålla minst 5 saker i max 2 matkassar. Du måste vara hemma och överlämna avfallet till personalen. Kemikalier (både vätskor och pulver) ska vara förpackade och förpackningarna ska vara tydligt märkta med innehåll. Dessutom ska kemikalier och småelektronik hållas separerade i varsin påse.

Överbliven medicin

Medicinrester och febertermometrar som innehåller kvicksilver lämnar du till närmaste apotek.

Insamling av småelektronik

Småelektronik kan du lämna i Samlaren i Hallonbergens centrum eller vid ICA i Brotorp.

Du kan till exempel lämna:

  • Eltandborstar
  • Mobiltelefoner
  • Små leksaker med inbyggda batterier
  • Spelande vykort
  • Småbatterier
  • Lågenergilampor och glödlampor

Batteriholkar

Batterier innehåller en rad olika saker som miljön mår dåligt av. Därför är det extra viktigt att du lämnar dina batterier till återvinning. Små batterier kan du lägga i de batteriholkar som finns på flera platser i kommunen. Här hittar du din närmaste holk.

Farligt avfall tas om hand

Farligt avfall behandlas på olika sätt. Det som går att rena, återvinns och används igen. Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar. Det som inte kan tas om hand på dessa sätt slutförvaras under kontrollerade former på en särskilt godkänd deponi (soptipp).