Ekonomi

För att få hyra en lägenhet av oss är det viktigt att vi ser att du klarar av hyran på lägenheten du sökt och att du inte misskött tidigare boenden.

Inkomster

Vi kommer att begära in skriftliga inkomstuppgifter av dig som står först på tur till lägenheten. Du ska ha en fast och regelbunden inkomst som står i förhållande till hyran på lägenheten. Det är viktigt att din inkomst räcker både till hyran och familjens försörjning.

När vi beräknar din ekonomi följer vi Konsumentverkets anvisningar. Genom att fylla i Konsumentverkets budgetkalkyl på Hallå konsument kan du snabbt beräkna om du har en tillräcklig inkomst för lägenheten du söker.

Du ska skriftligen kunna styrka en inkomst minst sex (6) månader framåt räknat från inflyttningsdagen.

Vi kontrollerar också referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd. Du får inte ha några skulder till oss eller annan hyrevärd. Det gäller även dig som redan bor hos oss.

God ekonomi

Med god ekonomi menas att du har inkomst av arbete och kapital, pension, sjukpension, barnpension, a-kassa eller studiemedel så att det räcker till både hyra och uppehälle. Försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

Innan vi tecknar kontrakt tar vi även en kreditupplysning. Betalningsanmärkningar får inte förekomma.

Om vi inte kan godkänna dig enligt ovanstående kriterier måste vi tyvärr förmedla lägenheten till nästa person i turordningen.