Samma möjlighet för alla att söka uppskattat Trygghetsboende 70+

2017-06-13

På Förvaltarens Trygghetsboende 70+ finns det bästa av två världar. Egen lägenhet med privat avskildhet – och samtidigt en öppen gemenskap utanför dörren. För att ge alla sundbybergare samma möjlighet att söka det uppskattade trygghetsboendet moderniseras nu köreglerna.

- Med ändringen ger vi alla som är folkbokförda i Sundbyberg samma villkor och samma möjligheter att få ett trygghetsboende på ålderns höst, säger Pernilla Helg, chef för Uthyrning Bostäder på Förvaltaren.

Efter förändringen har Trygghetsboendet en egen kö. Där kan den som fyllt 65 år registrera en köplats och få 1 köpoäng per dag. Samma regler gäller för alla som är folkbokförda i Sundbyberg. Ett eget trygghetsboende kan man sedan söka från det man fyller 70 år.

- Det var bland andra pensionärsrådet i Sundbyberg stad som uppmärksammade oss på att reglerna behövde ses över för att bättre fånga behoven hos stadens äldre. Vi tackar för tipset och hälsar alla välkomna att söka till trygghetsboendet, säger kommunalrådet och äldrenämndens ordförande Maria Bohman Kreij (KD).

FAKTA – KÖ TRYGGHETSBOENDE

För att stå i kön för trygghetsboende måste man vara 65 år, skriven på en adress i Sundbybergs kommun och aktivt göra en intresseanmälan via min sida på Förvaltarens hemsida.

Om man redan står i kö hos Förvaltaren

  • Den som idag står i Förvaltarens kö, har fyllt 65 år och söker Trygghetsboende behöver skapa en ny plats i kön för Trygghetsboende.
  • Den sökande får tillgodoräkna sig köpoängen från 65–års dagen, eller från den dagen efter 65 –års dagen då man registrerade sin köplats.
  • Den sökande behåller även sina köpoäng i den vanliga kön.

Köpoäng

  • I kön för Trygghetsboende får alla 1 köpoäng per dag.
  • I den vanliga bostadskön får boende hos Förvaltaren 1,5 poäng per dag och övriga 1 poäng.

FAKTA TRYGGHETSBOENDE

  • Trygghetsboendet i Hallonbergen med 34 lägenheter – ettor och tvåor - har även gott om gemensamma utrymmen för att det ska vara lätt att umgås. I det stora sällskapsrummet träffas många av de boende varje dag för att fika, prata och ha trevligt tillsammans. Här finns också ett stort kök med möjlighet till gemensam matlagning, ett hobbyrum och ett bibliotek.
  • Sundbybergs stad har en värd är på plats ett par timmar varje dag. Värden fungerar både som kontaktperson och hjälper till att stimulera till gemenskap och aktiviteter.

HAR DU FRÅGOR?

Den som har svårt att själv göra en intresseanmälan via dator, eller har andra frågor, är varmt välkommen att kontakta kundtjänst på 08 - 706 90 00.

Tillbaka