Duvbo

Duvbo är Sundbybergs enda utpräglade villaområde. Här finns många charmiga gamla trävillor och gott om snickarglädje – så unikt att det skyddas från omgripande förändringar av Riksantikvarieämbetet.

I Duvbo finns cirka 300 äldre villor och ett mindre antal flerbostadshus.

Bostäder

Vi har två hus vid en av Duvbos gröna parker, på Järnvägsgatan 19-23. Totalt 100 lägenheter, de flesta med vidsträckt utsikt. Alla lägenheter har bredband och kabel-TV.

Tillgänglighet

Våra hus i Duvbo har bra tillgänglighet. Hiss finns i båda husen och det finns inga trappor utanför entrén eller till hissen. Det är lätt att ta sig fram med rollator, rullstol och barnvagn.

Service

Duvbo gränsar till centrala Sundbyberg vilket betyder närhet till det mesta man kan önska sig av kommunal, kommersiell och kulturell service och butiker. Området har också en egen kyrka, Duvbo kyrka, som invigdes 1904.

Kommunikation

Stadsdelen har en egen tunnelbanestation, Duvbo station, strax utanför området på Tulegatan i centrala Sundbyberg. I övrigt trafikeras stadsdelen med buss.

Förskola och skola

Duvboskolan är en liten skola som ligger mitt i villaområdet, granne med Duvbo kyrka. Skolan rymmer cirka 270 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolverksamheten bedrivs tillsammans med fritidshemmet. På Järnvägsgatan 23, precis i kanten av området, finns också förskolan Ekbacken.

Sport, fritid och kultur

Området har sin egen idrottsklubb, Duvbo IK, med sektioner för innebandy, ishockey, basket och friidrott. Supporterklubben heter Näckarna och består av före detta aktiva.

Visste du att...

  • Marken i Duvbo under medeltiden tillhörde Uppsala domkyrka. År 1539 införlivades den i Gustav Vasas mark.
  • Konstnärinnan Helga Henschen bodde under sina sista år i Duvbo. Hon donerade över 20 av sina verk till Sundbybergs stad.
  • Duvbo har sin alldeles egna dag. Varje år firas Duvbodagen med en rad festligheter och aktiviteter. Bland annat delar kommunen ut ett bevarandepris till en fastighetsägare i Duvbo som på en förtjänstfullt och varsamt sätt renoverat sitt hus.
  • Duvbo är Sveriges allra första egnahemsområde, där arbetare fick möjlighet att själva äga sin bostad och en bit mark.

Historia

Duvbo föddes när de första husen byggdes här i slutet av 1800-talet. Marken och godset Duvbo gård ägdes på den tiden patron Anders Petter Löfström, som var Sundbybergs store man. Han nyttjade den lera som fanns i Duvbos mark till sitt tegelbruk, som senare användes till att bygga hus både i Sundbyberg och i Stockholm.

Löfström engagerade sig i alla möjliga projekt som handlade om att ge bostäder åt arbetare och sålde hela Duvbogodset till ett nybildat företag, AB Egna Hem På Landet, som i huvudsak bestod av stockholmsarbetare. Marken styckades i 325 tomter och såldes och på mycket kort tid växte Duvbo fram. För att området skulle bli ännu mer attraktivt byggdes en ny järnvägsstation "Sundbyberg Norra" mycket nära Duvbo.

I 50 år var Duvbo ett municipalområde med relativt självstyre som tillhörde Spånga, men överfördes till Sundbyberg 1949. Duvbo betraktas som det första egnahemsområdet i Sverige och är därför numera skyddat från omgripande förändringar. Att äga ett hus här innebär ett ansvar för att bevara dess historiska värden till framtiden.