Belöning

Med vår lönepolitik vill vi knyta positiva samband mellan arbetsprestation och löneutveckling – med fokus på lön, motivation och resultat.

Hos oss är lönen individuell och ska vara ett resultat av:

  • Arbetets innehåll och ansvar
  • Problemlösningsförmåga
  • Kompetens och social förmåga
  • Initiativ och samarbetsförmåga
  • Uppnådda resultat

Lönesättningen är en process som pågår under hela året. När närmaste chef och medarbetaren kontinuerligt för en dialog om mål, krav, förväntningar och uppnådda resultat blir lönen en naturlig bekräftelse på dialogen.