Autogiro

Här hittar du blanketten för att anmäla betalning via autogiro.

Läs först igenom och fyll därefter i blanketten, glöm inte att skriva under.

Posta till den adress som står på blanketten och märk kuvertet med ATT: Hyresadministrationen.

Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa filen.