Skip to main content

Tyck till

Här kan du lämna dina synpunkter på det som du vill att vi ska bli bättre på eller behöver veta mer om.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Vill du ha svar, måste du lämna namn och mejladress.

OBS! Vill du anmäla något som inte fungerar eller som är trasigt, ber vi dig felanmäla via Min sida eller via vår Kundtjänst.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Om du väljer att lämna personuppgifter om dig, så som: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post så behöver vi spara dessa för att kunna återkoppla till dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din synpunkt enligt Fastighets AB Förvaltarens riktlinjer och rutiner.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas 24 månader efter att din synpunkt har hanterats. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är:

Fastighets AB Förvaltaren
Box 7510, 174 07 Sundbyberg
08-706 90 00
info@forvaltaren.se
Org.nr 556050-2683

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, nyttja rätten till dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du via dataskydd@forvaltaren.se. Om du har övriga frågor kring din registrering kontaktar du vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@forvaltaren.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen på 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se

 

  • Typ av synpunkt
  •