Besqab - Information om byggnation Vackra Vägen/Friluftsvägen