Bokslut 2017 - Fortsatt stark ekonomi när Förvaltaren utvecklar boendeformer och stadsdelar