Förvaltaren går med i Allmännyttans klimatinitiativ