Fortsatt stabil ekonomi lägger grunden för expansion och innovation hos Förvaltaren