Förvaltaren ger tre hyresfria månader till drabbade företag